2.1.9. Entegrasyon

Merkez; Program akreditasyonu, Laboratuvar akreditasyonu ve Kalite standartları ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vb.) gibi uygulamalara henüz sahip değildir.