2.1.8. Uygunluk

Kalite politikamız henüz hazır olmamakla beraber Üniversitemiz yönetmelik ve yönergelerinde belirtilen konularda belirlenen standartlara göre hareket edilmekte; bu durumun dışında Merkezimin belirlemiş olduğu strateji ve hedefler dikkate alınarak belirlenmiş olan amaca uygun bir kalite politikası güdülmeye çalışılmaktadır.