2.1.6. Kalite Yayılımı

Merkezin tüm süreçleri yönetim kurul kararları ile belirlenmektedir. Süreçler EBYS sistemi ile yürütülmekte, kurul kararları imzalanarak kayıt altına alınmaktadır. Merkezimiz web sayfasında sürekli duyurular ile paydaşlarla güncel bilgi alışverişi sağlanmaktadır.