2.1.4. Dengeler

Üniversitemiz birimlernin ihtiyaçları doğrutusunda birim kaynaklarının paylaşımı Merkez yönetim kurulu ve Rektörlük tarafından gerçekleştirilmektedir.