2.1.3. Misyon Farklılaşması

Üniversitemiz Stratejik Planında misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma konusunda Biyoteknoloji ve Enerji Teknolojileri alanı belirlenmiştir. Dolayısı ile Merkezimiz ihtisaslaşmanın merkezinde yer almaktadır ve bu alanlardaki araştırmaları içermektedir. BiyoTekMer Üniversitemizin misyon farklılaşmasına direk katkı sağlayan disiplinler arası bir programdır.