2.1.2. Strateji Yansıması

Stratejik Amaç-1

BiyoTekMer bünyesinde belirlenen 10 tematik alanda ihtisaslaşmanın sağlanması

Hedef-1- Merkez bünyesinde yer alan makine ve teçhizatların yeterli seviyeye getirilmesi.

Hedef-2 – Merkez bünyesinde yetiştirilen ve merkeze kazandırılan nitelikli araştırmacı sayısının artırılması.

Hedef-3 – Merkez bünyesinde düzenlenen bilimsel aktivite sayısını artırmak

Hedef-4 – Merkez ile sanayi işbirliğinin geliştirilmesi.

Stratejik Amaç-2

Merkezin ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılmasının sağlanması

Hedef-1 – Merkez araştırmacılarının ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlere katılımının artırılması.

Hedef-2 – Merkez bünyesine davet edilen ulusal ve uluslararası araştırmacıların sayısını artırmak.

Hedef-3 – Merkez araştırmacılarının ulusal ve uluslararası çok ortaklı proje iş birliklerine katılımlarının sağlanması.

Stratejik Amaç-3

Merkez araştırma faaliyetlerinde kalitenin artırılması

Hedef-1 – Merkez bünyesindeki laboratuvarların akreditasyonlarının sağlanması.