2.1.13. Birim Kültürü

Merkezin benimsemiş olduğu ve Üniversitemizin ihtisaslaşma alanlarından biri olan Biyoteknoloji konusunda ilerlemek; öğrencileri bu alanda yetiştirmek, uzmanlık alanları Biyoteknoloji olan öğretim elemanlarını aynı çatı altında toplayarak disiplinlerarası çalışmalar yapmak, uluslararası düzeyde güncel literatüre bilgiler kazandırmak ve bölge halkına ve Ülkemize hizmet etmek Merkezin kültürünü oluşturmaktadır. Ayrıca, Merkezimizde kalite kültürü oluşturmak ve yaymak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.