2.1.11. Performans Göstergeleri

Üniversitemiz 2017-2021 Stratejik Planı içerisinde yer alan Merkezimiz Strateji göstergeleri, değerlendirme ve sonuçları aşağıda verilmiştir.

STRATEJİ 2.1.1.: Biyoteknoloji tematik alanı kapsamında Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde belirlenen 10 alt alanda bir mükemmeliyet merkezi olabilmek için bina ve makine/teçhizat alt yapısının oluşturulması.

Performans göstergesi ölçme yöntemi: Tamamlanan kapalı alan büyüklüğü (m²).

Değerlendirme: Araştırma merkezimizin H blokta yer alan kapalı alan inşaatı devam etmektedir. Merkez bünyesinde devam eden atık yönetimi kapsamında söz konusu komisyon tarafından önerilen ek alan istekleri alınmış ve görüşülmek üzere yönetim kuruluna sunulmuştur.

STRATEJİ 2.2.1: Biyoteknoloji tematik alanlarında nitelikli araştırmacıların üniversiteye kazandırılması.

Performans göstergesi ölçme yöntemi: Alınan araştırmacı sayısı.

Değerlendirme: Merkez bünyemizde 2018 yılı sonu itibariyle Rektörlük OLURU ile araştırma geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 42 araştırmacı görevlendirilmiştir. Ayrıca, 32 lisansüstü ve 39 lisans bitirme ödevi öğrencisi araştırmalarını gerçekleştirmektedir. Merkez bünyemizde çalıştırılmak üzere araştırmacıya ihtiyaç duyulmaktadır ve 2019 yılı içerisinde alım yapılması önerilmektedir.

STRATEJİ 2.2.2: Biyoteknoloji tematik alanlarında nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi.

Performans göstergesi ölçme yöntemi: Yetiştirilen araştırmacı sayısı.

Değerlendirme: Merkezimiz bünyesinde son izleme ve değerlendirme periyodunda 4 araştırmacı lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak yetiştirilmişlerdir.

STRATEJİ 2.3.1: Biyoteknoloji alanında ulusal ve uluslararası, çalıştay, sempozyum, kongre düzenlemek.

Performans göstergesi ölçme yöntemi: Düzenlenen çalıştay, sempozyum, kongre sayısı.

Değerlendirme: Raporlama döneminde düzenlenen çalıştay/sempozyum/kongre bulunmamaktadır. Gelecek dönemde bu faaliyetlere yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.