2.1.10. Stratejik Entegrasyon

Merkezde uygulanan stratejik yönetim ile bütçe izleme, iç kontrol, iç denetim gibi uygulamaların entegrasyonu; Üniversitemiz Rektörlüğünün ilgili birimleri tarafından yapılmaktadır.