2.1.1. Değerler Yansıması

Merkezimizin temel hedefi, misyon ve vizyonu çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşmak için araştırmacı kadrosuyla bilimin etik kuralları ve uygulamalarına önem veren değerlere sahip olmaktır. Bu hedef doğrultusunda önceliği nitelikli ve sorgulayan araştırmacı yetiştirmek, bilimsel duruşu ve tercihleri net olan araştırmacıları bilim dünyasına kazandırmaktır.