6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesindeki farklı fakültelerden araştırmacıları Biyoteknoloji tematik alanı çatısında birleştirerek bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir araştırma merkezi olmak yolunda ilerlemektedir. Birimimiz daha önce tam kapsamlı bir iç ve dış değerlendirme sürecinden geçmemiştir fakat gerekli görüşmeler yapılmış ve planlamalar başlamıştır. Merkezimizin kalite standartların ve süreçlerinin belirlenmesi ve uygulanması hususunda çalışmalar başlamış ve ilerleyen zamanlarda artarak devam edecektir. Bu kapsamda Merkezimizin güçlü yönleriyle iyileşmeye açık yönleri aşağıda detaylandırılan başlıklarla verilmiştir:

Kalite Güvence Sistemi:

Merkezimiz kalite güvence sistemi açısından henüz başlangıç aşamasındadır. Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğüyle koordine bir şekilde gerekli komisyonlar oluşturulmuş, görev paylaşımları yapılmış ve en kısa sürede çalışmalara başlanması hedeflenmektedir. Merkez olarak güçlü yönümüz Üniversitemizin bütün olarak Kalite Güvence Sisteminin benimsemesi ve uygulanması için gereken çabayı göstermesidir. Ayrıca, Üniversitemiz tematik alanlarından biri olan Biyoteknoloji bu hususunda Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda dışarıya açılan yüzü konumundadır. Bu nedenle, Kalite başta olmak üzere birçok diğer konuda öncelikli olarak desteklenmektedir.

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı:

Merkezimiz 42’si öğretim üyelerimizden oluşan toplamda 113 kişilik araştırmacı kapasitesiyle Üniversitemizin en büyük araştırma merkezi konumundadır. Bu nedenle, Merkezimizin en güçlü yanlarından birisi Araştırma ve Geliştirme alanıdır. Şu an inşaatı devam eden H blok ile toplam 29.300 m2 kapalı alan içerisinde 62 laboratuvar, 15 sınıf, 4 amfi, öğretim elemanları için 185 ofis ve çeşitli toplantı ve yaşam alanları bulunacak dev kompleksin yapımı 2 yılda tamamlanarak daha da güçlü hale gelecektir.

Bu alanda mevcut araştırma gruplarımızın daha etkili çalışması için gerekli çalışmaların yapılması, periyodik toplantıların ve tartışma gruplarının organize edilmesi, devam eden atık yönetimi sisteminin geliştirilerek devam etmesi iyileştirmeye açık yönlerimiz olarak sıralanabilir. 

Yönetim Sistemi:

Mevcut yönetim sistemimizde bir Merkez Müdürü, bir Merkez Müdür Yardımcısı ve Merkez Yönetim Kurulu bulunmaktadır. Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı tarafından geliştirilen plan ve projeler Merkez Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanmaktadır. Ayrıca Merkezimizde bir de Atık Yönetim Komisyonu bulunmaktadır. Merkezimizin iş ve işleyişleri şeffaf bir şekilde yönetilmektedir.

Fakat, daha farklı komisyonlar kurulması, kalitenin içselleştirilerek yönetim açısından daha fazla süreçlere entegre edilmesi iyileştirilecek alanlar olarak sıralanabilir.