5.5.4. Şeffaflık Politikaları

Merkezimizin tüm kararları iç paydaşlara bildirilmekte ve şeffaflık konusunda hassasiyet gösterilmektedir. Daha planlı bir politika için çalışmalar sürmektedir.