5.5.1. Etkinlik Paylaşımı

Merkez, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşma yöntemi web sayfası ve sosyal medya hesapları ile gerçekleştirilmektedir.