5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik

Verilerin güvenlik ve gizlilik yönetimi Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.