5.3.2. Performans Göstergeleri

Birimin izlemesi gereken anahtar performans gösterge değerleri toplama ve paylaşma yöntemi;

5.3.2.1. Desteklemeler

Bilgi yönetim sistemimiz bulunmamaktadır ancak Personel Veri Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu vb. gibi sistemler, bilgi ihtiyacı olduğunda birime veri sağlama anlamında desteklemektedir.