5.3.1. Bilgi Yönetimi

Akademik veri izleme ve değerlendirme koordinatörlüğü birimin verilerini toplamak ve izlemekle görevlidir. Merkezimizin bir iç sistemi bulunmamaktadır.