5.2.5. Kaynakların Yönetimi

Üniversitemiz İdari mali İşler daire Başkanlığı envanterinde taşınır ve taşınmaz kaynaklar yer almakta olup, kullanımları kullanım takip listesi ile etkinlik düzeyi takip edilmektedir.