5.2.3. Liyakat

Merkezde yer alan idari ve destek personelin görev alanı ve diğer konularda hizmet içi eğitim verilmektedir. Personelin iş süreçlerinde yapmaları gereken işleri tanımlayan görev tanımları bulunmaktadır.