5.2.1. Etkililik

Merkez insan kaynakları yönetimi yönetim kurulu tarafından uygun görülen pozisyonlara Rektörlük tarafından çıkılan ilanlar ile sağlanmaktadır. Aynı zamanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri için de Rektörlük OLURU ile yapılan görevlendirmelerle etkinlik sağlanmaktadır.