5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı

İç kontrol eylem planı hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçleri yönetim kurul kararıyla yürütülmektedir.