4.4.1. Performans

Merkezimizde tanımlanmış araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkinlik düzeyi/performans ölçme ve değerlendirme yöntemi bulunmamaktadır. Fakat, ulusal ve uluslararası ranking kuruluşlarının yıllık yayımladıkları sıralamalar, makale yayım evlerinin kategorik veri analiz raporları değerlendirmelerde kullanılmaktadır.