4.3.4. Teşvikler

Araştırma, teknoloji geliştirme veya sanat faaliyetler; öğretim elemanlarının atama ve yükseltilme yönergesi ile ilk atama ve kadro yenileme sürecinde zorunlu hale getirilmiştir. Buna ek olarak her yıl hazırlanan Akademik Teşvik Ödeneği dosya hazırlama süreci de bu faaliyetleri teşvik etme yöntemi olarak değerlendirilebilir.

4.3.4.1. Karar Yöntemleri

Proje çalışmaları kapsamında gerçekleşen araştırma, teknoloji geliştirme faaliyetleri Teknoloji Transfer Ofisi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından; Bilimsel etkinlikler ise Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü tarafından takip edilmekte, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Değerlendirme ve Uygulama Yönergesine (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/58958 ) göre desteklenmektedir.

4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri

Sağlanan teşviklerin yeterliliği ve etkililiği öğretim üyelerinden gelen talepler dikkate alınarak ilgili koordinatörlüklerce belirlenmekte; Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü’nün yönetmelikleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.