4.3.2. Yetkinlik Ölçümleri

Araştırma kadrosunun yetkinlikleri başarma düzeyleri her yıl hazırlanan akademik faaliyet raporları ile birimin yönetim kurulunda değerlendirilmektedir.