4.2.3. İzleme

Proje kapsamına yapılan Ar-Ge faaliyetleri Üniversitemiz BAP Koordinatörlüğü ve Teknoloji Transfer Ofisi tarafından takip edilmektedir.