4.2.1. Planlama

Merkezimiz stratejik amaç ve bu amaçlara bağlı hedefleri belirlenmiş olup web sitemizden ve merkez faaliyet raporunda detaylandırılmıştır.