4.1.4. Kalkınma Hedefleri

Hazırlanan tezlerin yerel/bölgesel/ulusal ihtiyaçlara cevap verir nitelikte hazırlanarak iç ve dış paydaşlara sunulması.