4.1.3. Katkısal Politikalar

Çalışmalardan elde edilen tüm çıktılar (tescil, patent, bilimsel etkinliklerden elde edilen sonuçların sunulması), iç ve dış paydaşlarla paylaşılır.