4.1.2. Bütünleşik Politikalar

Merkezimizde gerçekleştirilen lisansüstü araştırmalar Biyoteknoloji ABD ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisasüstü eğitim-öğretim süreçleriyle bütünleşik bir halde yürütülmektedir.