4.1.1. Araştırma Stratejisi

Merkezimiz stratejik amaç ve hedeflerine uygun olarak bir araştırma stratejisi belirlemiştir. Bu kapsamda Üniversitemiz tematik alanlarından biri olan Biyoteknoloji alanında belirlenen 10 çalışma grubuyla bu alanda ihtisaslaşmanın sağlanması ile lisansüstü araştırmacılar yetiştiren sürekli gelişimi ve ilerlemeyi hedefleyen bir araştırma yaklaşımına sahiptir. Bu alanlar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Kanser ve Metabolik Hastalıklar Çalışma Grubu
  2. Endüstriyel Biyoteknoloji Çalışma Grubu
  3. Rekombinat DNA Teknolojileri Çalışma Grubu
  4. Hayvan Biyoteknolojisi Çalışma Grubu
  5. Bitki Islah ve Bitki Biyoteknolojisi Çalışma Grubu
  6. Agronomi Çalışma Grubu
  7. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Çalışma Grubu
  8. Biyomalzeme, Doku Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Çalışma Grubu
  9. Biyoyakıt ve Kimya Mühendisliği Çalışma Grubu
  10. Aşı Teknolojisi Çalışma Grubu

4.1.1.1. Ar-Ge Politikası

Merkez; Üniversitemizin 2017-2021 Stratejik planda ar-ge stratejilerinin temelinde yer alan Biyoteknoloji tematik alanında araştırma yapan birimdir. Bu nedenle Ar-Ge stratejimiz üniversitede Biyoteknoloji alanında araştırmacılar yetiştirmektir.

4.1.1.2. Ar-Ge Stratejisi, (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu)

Merkezimiz odak alanları belirlenirken Üniversitemizin araştırmacı kapasitesi, üniversitemizin ne üretebildiği hangi başlık altında toplanabildiğine bakılırken, aynı zamanda bölge ekonomisi ve ilin öncelikleri de dikkate alınmıştır. İlimizin sanayisinin mermer ve seramik üzerine kurgulandığı, malzeme ve metal sektörünün de önde olduğu görülmektedir. Bu alanlarda Anadolu Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesinin oldukça yetkin olduğu ve bölgeye yeterince katkı sağladıkları bilinmektedir. Bu nedenle bu alanlara yatırım yapılması bölgeye hizmet veren 2 güçlü üniversite varken bizim bu alanları seçmemizin reel olmayacağı görülmektedir. Bunun yanında İlimizin rüzgar ve güneş enerjisi açısından yatırımlar aldığı ve yeterli güce sahip olduğu görülmektedir. Bitki örtüsü açısından 440’a yakın endemik bitki örtüsünün çoğunluğunun tıbbi ve endemik olması, Bilecik ilini çok özel bir konuma getirmektedir. Bu değerlendirmeler görüldüğü zaman Üniversitemizin Biyoteknoloji açısından ihtisaslaşma gerçekleştirebileceğini göstermektedir.

4.1.1.3. Araştırma Fırsatları

Merkez internet sitesinde araştırma laboratuvarlarımız ve cihaz envanterimiz detaylı bir şekilde verilmiştir. Ayrıca Bölüm 1.5’te laboratuvar altyapımız listelenmiştir.

4.1.1.4. Öncelikli Alanlar

Araştırma stratejimizi belirlenirken yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri dikkate alınmıştır. Öncelikli alanımız Üniversitemizin de öncelikli alanlarından da birisi olan Biyoteknolojidir. Bu nedenle BiyoTekMer üniversitemiz ihtisaslaşma alanının odak noktası halindedir.

4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri,

Ulusal ve uluslararası eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunan üniversite enstitüleri kapsamındaki lisansüstü programlar ve araştırma enstitüleri ile henüz bir çalışma yapılmamıştır.

4.1.1.6. Araştırma Platformları

4.1.1.7. Etik Değerler

Etik değerlerimiz için Mesleki Etik kurallarının yanı sıra YÖK Etik kurallar yönergesi temel alınmaktadır.

4.1.1.8. Araştırma Çıktıları

Merkezimizde araştırma çıktısı olarak Lisansüstü tezler, ulusal/uluslararası makaleler, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde sunulan bildiriler temel alınmaktadır.