1.5. Ar-Ge

Araştırma Merkezimiz Laboraturamızda  LC-MS, GC, HPLC, SEM, ve FTIR gibi temel cihazlar yer almaktadır. Üniversitemizin web sayfasındaki adreslerden bu laboratuvarlar hakkındaki detaylı bilgilere ve bu laboratuvarlarda bulunan aletlerin listesine ulaşılabilir (http://w3.bilecik.edu.tr/biyotekmer/). Merkezimiz bünyesinde ayrıca 40 kişilik bir konferans salonu (50 m2) bulunmaktadır.

Laboratuvar Adı Bulunduğu Yerleşke  m2
Agronomi Laboratuvarı Merkez Kampüs

Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

60
Bitki Koruma Laboratuvarı Merkez Kampüs

Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

60
Biyomalzeme ve Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı Merkez Kampüs

Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

60
Biyoyakıt ve Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği Laboratuvarı Merkez Kampüs

Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

60
Doku Kültürü ve Bitki Islahı Laboratuvarı Merkez Kampüs

Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

60
EKO-Biyoteknoloji Laboratuvarı Merkez Kampüs

Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

60
Endüstriyel Biyoteknoloji Laboratuvarı Merkez Kampüs

Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

60
Hayvan Biyoteknolojisi Laboratuvarı Merkez Kampüs

Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

60
Kanser ve Metabolik Hastalıklar Laboratuvarı Merkez Kampüs

Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

60
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı Merkez Kampüs

Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

60