1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

1.3.1. Stratejik Plan

Merkez stratejik planımız, Üniversitemiz 2017-2021 stratejik planında mevcuttur. Ayrıca, stratejik amaçlarımız aşağıda verilmiştir.

Stratejik Amaç-1

BiyoTekMer bünyesinde belirlenen 10 çalışma alanında ihtisaslaşmanın sağlanması

Stratejik Amaç-2

Merkezin ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılmasının sağlanması

Stratejik Amaç-3

Merkez araştırma faaliyetlerinde kalitenin artırılması

1.3.2. Misyon

Üniversitemizin Fen Bilimleri alanında belirlemiş olduğu tematik alanlardan biri olan Biyoteknoloji konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda fayda sağlayan ve ürün odaklı bilimsel çalışmalar yapan, çağdaş ve evrensel bilgiyle donatılmış, teknolojiyi kullanabilen, araştırıcı, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, girişimci ve yenilikçi iç ve dış paydaşları ile bilimin ışığında öncü bir merkez olarak Bilecik İline ve bölgeye katkı sağlamaktır.

1.3.3. Vizyon

Merkezimiz kaliteyi ön planda tutan, yenilikçi teknolojileri bilime entegre ederek uygulayan, mesleki donanımı yüksek, sorunların çözümüne katkı sağlayacak, etik değerleri önemseyen, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, çevreye duyarlı ve topluma katkıda bulunabilecek, üniversitemizi bölgenin ve hatta ülkenin biyoteknoloji temelli AR-GE üniversitesi yapmayı hedefleyen bir vizyona sahiptir.

1.3.4. Değerler

 • Bilimsel Özgürlük
 • Bilinçli Özgüven
 • Yüksek Akademik Nitelik
 • Dayanışmacı Bireysellik
 • Doğal Çevreye Duyarlılık
 • Güvenilirlik
 • İnsana Saygı
 • Liyakat
 • Sorgulayıcı Yaklaşım
 • Toplumsal Sorumluluk
 • Yenilikçilik ve Öncülük
 • Öğrenci Odaklılık
 • Etik Kurallara Uygunluk
 • Şeffaflık

1.3.5. Hedefler,

Stratejik Amaç-1

BiyoTekMer bünyesinde belirlenen 10 çalışma alanında ihtisaslaşmanın sağlanması

Hedef-1- Merkez bünyesinde yer alan makine ve teçhizatların yeterli seviyeye getirilmesi.

Hedef-2 – Merkez bünyesinde yetiştirilen ve merkeze kazandırılan nitelikli araştırmacı sayısının artırılması.

Hedef-3 – Merkez bünyesinde düzenlenen bilimsel aktivite sayısını artırmak.

Hedef-4 – Merkez ile sanayi iş birliğinin geliştirilmesi.

Stratejik Amaç-2

Merkezin ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılmasının sağlanması

Hedef-1 – Merkez araştırmacılarının ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlere katılımının artırılması.

Hedef-2 – Merkez bünyesine davet edilen ulusal ve uluslararası araştırmacıların sayısını artırmak.

Hedef-3 – Merkez araştırmacılarının ulusal ve uluslararası çok ortaklı proje iş birliklerine katılımlarının sağlanması.

Stratejik Amaç-3

Merkez araştırma faaliyetlerinde kalitenin artırılması

Hedef-1 – Merkez bünyesindeki laboratuvarların akreditasyonlarının sağlanması.