Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında bakterilerin çeşitli stres şartlarına karşı geliştirdikleri direnç mekanizmalarında rol alan genlerin belirlenmesi, fonksiyonlarının ve düzenlenme mekanizmalarının açığa çıkarılması konularında çalışmalar yapılmaktadır. Antibiyotiklere direnç mekanizmaları ve buna istinaden hastalıklarla mücadelede yeni moleküllerin keşfi diğer çalışma konularını oluşturmaktadır. Ayrıca hücre zarı biyokimyası ve proteinler, nükleik asitler ve mikroorganizma toplulukları için yapay zeka ile öğrenme ve örüntü tanıma modellerinin geliştirilmesi ile birlikte laboratuvar ölçekli biyolojik çimento üretimi, biyoremediasyon, metagenomik, epigenetik kontrol mekanizmaları ile DNA’nın mekanik özellikleri (B, A, Z-form geçişleri), bağırsak ve oral mikrobiota üyesi probiyotik bakterilerin yüzey bileşenlerinin tanımlanmasına ve bu bağlamda yeni nesil probiyotik, antiviral ve yara iyileştirici özellikleri bulunan rekombinant bakteri üretimine yönelik genomik ve proteomik düzeyde çalışmalar sürdürmektedir. Çalışmalar model organizma olan Escherichia coli bakterisi ile gerçekleştirmekte olup Japonyada çeşitli bilim adamları ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir, ayrıca İspanya, Amerika ve İngiltere ile de ortak çalışmalar yürütülmektedir