Hayvan Biyoteknolojisi Laboratuvarı

Hayvan biyoteknolojisi laboratuvarında gerçekleştirilen çalışmalar “Hayvan Deneyleri Etik Kurulu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü” tarafından alınan yasal izinler kapsamında gerçekleştirmektedir. Araştırmalar moleküler,  genetik ve ekolojik olmak üzere üç farklı alanı ilgilendiren ve doğal habitatlarındaki hayvanları konu almaktadır. Ekolojik çevrede ağır metal, kuraklık, habitat bozulması gibi stres faktörlerine karşı geliştirilen moleküler mekanizmalar DNA, Gen, Protein düzeyinde araştırılmaktadır. Aynı zamanda hayvanları tehdit edecek insan kaynaklı unsurlara karşı alınması gereken önlemler, doğal yaşamın korunması ve sürdürülmesi hedefleri arasındadır. Laboratuvarlarımızda gen kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak için cDNA kütüphaneleri kurulmasına yönelik temel basamaklar oluşturulmuş ve bazı türlerin genetik bilgileri depolanmıştır. Türkiye genelinde başlatılan Nuh’un Gemisi Ulusal Biyoçeşitlilik projesine Üniversitemiz Hayvan Biyoteknolojisi Laboratuvarı katkı sağlamıştır. Türkiye memeli faunasının filogenetik ilişkilerini belirleyebilmek için sitogenetik ve moleküler temelli projeler yapılmakta, araştırmalar halen devam etmektedir. Türkiye kıyı sularında ağır metal birikimine bağlı deniz canlılarında meydana gelen DNA hasarı ile birlikte çevresel kirleticilerin ekolojik olarak incelenmesi yapılan ekolojik ve biyolojik temelli araştırmalar arasındadır.