Endüstriyel Biyoteknoloji Laboratuvarı

Endüstriyel mikrobiyoloji laboratuvarinda topraktan, rizosfer toprağından, sedimentten ve kompost gibi ortamlardan başlıca Actinomycetes grubu olmak üzere farklı organizma izolasyonlari yapılmaktadır.  İzole edilen bu organizmaların 16S rRNA dizi analizleri ile moleküler tanımlamanın ilk basamağı gerçekleştirilmektedir. Yeni tür olma ihtimali olan izolatların ileri analizleri yapılarak literatüre yeni birer tür olarak kazandırılmaktadır. Aynı zamanda kompostlasma süreci gibi biyoteknolojik çalışmalar da da bu organizmaların kullanım olanaklarının belirlenmesi işlemi yapılmaktadır. Ayrıca çevre biyoteknolojisi kapsamında endüstriyel atık suların biyolojik arıtımı üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. Son yıllarda önem kazanmış olan biyosorpsiyon, biyoakümülasyon ve biyodegradasyon mekanizmalarını içeren biyoremediasyon teknolojileri alanında çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda atık sulardan boyarmaddeler, ağır metaller ve pestisitler gibi kirleticilerin giderimi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.