Eko – Biyoteknoloji Laboratuvarı

Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan ilk laboratuvar olan EKO-Biyoteknoloji Laboratuvarı 28.08.2015-28.04.2016 tarihleri arasında yürütülen TR41/15/KK02/0001 kodlu Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiş bir altyapı projesi kapsamında kurulmuş, daha sonra Merkez bütçesi ile alınan cihazlarla fiziki alt yapısı tamamlanarak bilimsel çalışma yapmaya hazır hale getirilmiştir.

EKO-Biyoteknoloji Laboratuvarında tıbbi aromatik bitkilerden sekonder metabolitlerin izole edilmesi; elde edilen sekonder metabolitlerin diğer bitkiler üzerindeki çimlenme ve fide gelişimi üzerine allelopatik etkilerinin belirlenmekte; bitkilerdeki bazı enzimlerin spektrofotometrik ölçümleri yapılmakta; abiyotik stres faktörlerinin tohum çimlenme ve fide gelişimi parametreleri üzerine etkileri ortaya konmakta; ayrıca abiyotik stres uygulanmış bitkiler üzerine moleküler düzeyde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.