Biyoyakıt ve Kimyasal Mühendisliği Laboratuvarı

Biyoyakıt ve kimyasal mühendisliği laboratuvarında fotoelektrokimyasal hidrojen üretimi için yeni katalizör malzemelerin geliştirilmesi, seçici grafen tabanlı gaz ve biyosensörlerin geliştirilmesi alanında çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kompozisyon tasarımı, malzeme üretimi, ısıl ve mekanik özelliklerin karakterizasyonu, Grafen/Silisyum nitrür tozlarının birlikte takviyesiyle üretilmiş titanyum matrisli kompozitlerin üretimi ve karakterizasyonu, üretilen bu kompozitlerin elektrosprey depozisyon yöntemiyle biyomedikal uygulamalar için kaplanması gibi konularda farklı üniversiteler ile ortak çalışmalar sürdürmektedir.