Agronomi Laboratuvarı

Agronomi laboratuvarında bitki stres fizyolojisi ve poliamin metabolizması konularında çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ayrıca yüksek bitki ve diğer fotosentetik organizmalarda sıcaklık, ağır metal ve tuzluluk stresine karşı tolerans mekanizmaları, hormonal sinyal yolakları ve bu yolakların poliamin metabolizması ile ilişkisi araştırılmaktadır. Ayrıca moleküler sistematik, genotoksisite, moleküler genetik ve klonlama, alanlarında da araştırmalar gerçekleştirilmektedir.