Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam ve Resim Bölümlerini tercih eden aday öğrencilerin dikkatine!

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Seramik ve Cam ve Resim Bölümlerine başvuracak öğrencilerin, figür ve obje çizimleri içeren 10 adet kara kalem tekniği uygulanmış çalışmalarından oluşan başvuru dosyasını 20 MB ı geçmemek koşuluyla PDF dosya formatında  gstf.yabanciogrenci@bilecik.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Aday öğrenci, belirtilen adrese göndermiş olduğu başvuru dosya içeriğini aynen veya kısmen kopya etmediğini, çalışmalarının tümümün kendisine ait olduğunu taahhüt eder ve herhangi bir huhuki süreçte bu konudaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş olur.

Başvuru dosyasını belirtilen adrese iletmeyen ve çalışmaları başkasına ait olduğu tespit edilen aday öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru dosyası içeriği için tıklayınız.