5.3.4. Veri Toplama

Belirli zaman aralıkları ile oluşturulan raporlara esas teşkil etmesi adına Merkez’e ait veriler yılda bir kez toplanmaktadır.