5.3.2. Performans Göstergeleri

Söz konusu göstergeler belirli zaman aralıkları ile hazırlanan Faaliyet Raporları ve İzleme ve Değerlendirme Raporları gibi işlemler aracılığıyla kayıt altına alınmakta ve paylaşılmaktadır.

5.3.2.1. Desteklemeler

Merkez tarafından kullanılan Bilgi Yönetim Sistem adı altında bir mekanizma bulunmamakla birlikte Üniversitemizin mevcut diğer ilgili sistemleri kullanılabilmektedir.