5.3.1. Bilgi Yönetimi

Merkez tarafından gerçekleştirilen her türlü faaliyet ve süreçlere ilişkin veriler başta Merkez tarafından arşivlenmekte olup aynı zamanda Üniversitemizin kullanmakta olduğu mevcut ilgili sistemleri aracılığıyla da takip edilmektedir.