4.2.6. Dış Destekler

Merkez’in dış kaynaklardan sağladığı destek bulunmamaktadır.