4.2.3. İzleme

Merkez’in gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin sonuçlarına dair belirli aralıklarla faaliyet raporları hazırlanmakta ve bu rapordaki verilere istinaden değerlendirmeler yapılmaktadır.