4.2.1. Planlama

Üniversitemiz Döner Sermeye İşletme Müdürlüğü üzerinden faaliyetler ile ilgili kaynakların planlanması ve tedarik süreci gerçekleştirilmektedir.