3. EĞİTİM-ÖĞRETİM

Merkez bünyesinde yükseköğretime yönelik herhangi bir eğitim-öğretim faaliyeti yapılmamaktadır. 

3.1.  Programların Tasarımı ve Onayı;

3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

3.4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu

3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişebilirlik ve Destekler