6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER

 “Ürün veya hizmetin kalite konusunda belirlenen istekleri karşılamak amacıyla yeterli güveni sağlaması için gereken planlı ve sistematik faaliyetler bütünü” olarak tanımlanan Kalite Güvencesi Sistemi ve Eğitim-Öğretim, Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi’nin gereklilikleri doğrultusunda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yılın bütün aylarını kapsayıcı biçimde eğitim faaliyetlerine açık olması, Üniversite personelinden alınan destekle kurum içerisindeki ders faaliyetlerine paralel ya da ders faaliyetleri dışında zamanın gereklilikleri ile meydana çıkan ihtiyaçların karşılanması birimin güçlü yönlerindendir. Üniversite dışında başka bir kurumda eğitim alan ya da eğitimini tamamlamış, üniversite öğrencisi yaş grubu haricindeki kişilerin eğitim hayatlarını tamamlayıcı, kariyerlerini bütünleyici eğitimlerin verilebilmesi Merkezimizin talep edici yönlerini artırmaktadır.