Personnel

Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK

Director

 

Öğr. Gör. Hasan Tevfik GÜZEL

Deputy Director