3.5.7. Ders Verme (dış kaynaklı)

2547 sayılı Kanunu’nun 31. maddesi ile 40/d maddesi gereğince, akademik birimlerimizde ders vermek üzere öğretim elemanı görevlendirilmesi işlemi ilgili kurumun uygun görüş yazısıyla birlikte, program yönetim kurullarında alınan karar sonrası Personel Daire Başkanlığı’nca yapılan görevlendirmeyle yapılmaktadır.

3.5.7.1. İlan

Bu işlemlerin prosedürlerle geliştirilerek tanımlı kurallar haline getirilmesi çalışmalarına başlanılmıştır.