3.5.6. Eğiticilerin Eğitimi

Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesinde, eğiticinin eğitim çalışmaları hazırlık aşamasındadır.