3.5.3. Eğitsel Performanslar

Eğitsel performansın değerlendirilmesinde herhangi bir uygulama bulunmamaktadır.